Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Buổi diễn đầu tiên của Shen Yun tại Albany cháy vé, giới chủ lưu tán thưởng văn hóa truyền thống Trung Hoa