Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Shen Yun lấy Múa cổ điển Trung Quốc làm hình thức chính trong nghệ thuật biểu diễn