Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Luật sư ấn tượng trước thông điệp tâm linh, ‘điều khiến tâm tôi xúc động sâu sắc’