Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

‘Shen Yun mang đậm tính nhân văn’, một nhà giáo dục cho biết