Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Shen Yun triển hiện mỹ đức truyền thống, giới tinh hoa thành phố Salford cảm thấy như được đưa trở về Thiên quốc