Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Tất cả 47 buổi diễn của Shen Yun ở Anh đều cháy vé với 75,000 lượt người xem