Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Cổ phong tiên vận (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Cổ đại di phong (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Đường Huyền Tông du ngoạn Cung Trăng (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Dương Chí bán đao (Chương trình năm 2013)
Trang phục dân tộc Di
Điểm lại Các tiết mục cùng Nghệ sĩ múa chính Angelia Wang (Tập 3)
Điểm lại Các tiết mục cùng Nghệ sĩ múa chính Angelia Wang (Tập 2)
Điểm lại Các tiết mục cùng Nghệ sĩ múa chính Angelia Wang (Tập 1)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Mộc Quế Anh cầm quân (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Kỳ duyên (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Niềm vui bên Sông Hoài (Chương trình năm 2012)
Võ thuật và vũ đạo Trung Hoa: Huynh đệ thất lạc từ lâu?
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Kim Hầu xuất thế (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Đệ tử Đại Pháp gặp Thần Tiên (Chương trình năm 2012)
Điệu múa dân tộc Khương
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Dâng hiến khăn Khata cho Thần (Chương trình năm 2012)
Sức mạnh của những cánh hoa
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Điệu múa A Mỹ của Đài Loan (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Múa lá sen (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Tế Công trừ ác (Chương trình năm 2012)
Điệu múa dân tộc Mãn Châu
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Sự lựa chọn (Chương trình năm 2012)
Tiểu hòa thượng (Chương trình năm 2020)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Tiểu hòa thượng vui vẻ (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Mười ba võ tăng Thiếu Lâm bảo vệ Vua Đường (Chương trình năm 2013)