Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Cổ phong tiên vận (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Cổ đại di phong (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Đường Huyền Tông du ngoạn Cung Trăng (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Dương Chí bán đao (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Vẻ đẹp Điệu múa Dân tộc Di  (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Thu phục Sa Tăng  (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Một mùa xuân sớm (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Mộc Quế Anh cầm quân (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Cổng Trời khai mở (Chương trình năm 2011)
Vì họa đắc phúc gặp kỳ duyên
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Kỳ duyên (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Niềm vui bên Sông Hoài (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Võ trường (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Kim Hầu xuất thế (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Đệ tử Đại Pháp gặp Thần Tiên (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Dâng hiến khăn Khata cho Thần (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Điệu múa A Mỹ của Đài Loan (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Múa lá sen (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Tế Công trừ ác (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Sự lựa chọn (Chương trình năm 2012)
Tiểu hòa thượng (Chương trình năm 2020)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Tiểu hòa thượng vui vẻ (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Mười ba võ tăng Thiếu Lâm bảo vệ Vua Đường (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Chúng Thần hạ thế (Chương trình năm 2014)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Hoa sen trong gió mưa (Chương trình năm 2014)