Elgar: Bản hòa tấu Cello cung Mi thứ, Op. 85
Mozart: Bản hòa tấu số 1 cung Rê trưởng dành cho kèn
Bản hòa tấu vĩ cầm ‘Lương Chúc’
Tchaikovsky: Bản Concerto cung Rê trưởng dành cho Violin, Op. 35