Một cuộc mưu cầu vị tha
Tài năng Thiên phú
Một loại hình nghệ thuật siêu phàm: 3 chị em tham gia sứ mệnh phục hưng văn hóa do Shen Yun dẫn đầu
Cuộc chạy thoát tới ánh sáng huy hoàng
Phỏng vấn nghệ sĩ thổi sáo chính của Shen Yun: Lý Giai Dung (Chia-jung Lee)
Nghệ sĩ nổi bật: Hồng Thiệu Hào (Henry Hung)
Nghệ thuật kể chuyện uy lực
Phía sau âm nhạc độc đáo của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun
Nghệ sĩ nổi bật: Tần Ca (Melody Qin)
Nghệ sĩ nổi bật: Chu Dĩnh Xu (Evangeline Zhu)
Vẻ đẹp đánh thức tâm hồn
Phượng hoàng Trung Quốc
Nghệ sĩ nổi bật: Hoàng Duyệt (Carol Huang)
Nghệ sĩ nổi bật: Trần Bách Duy (Roy Chen)
Nghệ sĩ nổi bật: Hoàng Cảnh Châu (Piotr Huang)
Nghệ sĩ nổi bật: Vương Sâm (Angelia Wang)
Nghệ sĩ nổi bật: Lâm Hiếu Hoành (Tiffany Lin)
Nghệ sĩ nổi bật: Trần Hậu Nhậm (Chad Chen)
Nghệ sĩ Shen Yun: Hành trình đến với tự do
Nghệ sĩ múa Kim Jisung của Shen Yun tìm cách kể những câu chuyện vượt thời gian thông qua nghệ thuật phổ quát
Tốc độ của âm thanh và nền văn minh
Gặp gỡ Luna Yu – Nghệ sĩ múa chính của Shen Yun
Gặp gỡ Nghệ sĩ múa chính Piotr Huang
Cần phải làm gì để trở thành một nghệ sĩ múa Shen Yun?
Gặp gỡ Carol Huang – Nghệ sĩ múa chính của Shen Yun