Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Sinh viên Trung Quốc tại Nhật Bản: ‘Shen Yun hay không tưởng tượng được’