Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đề xuất cho 300,000 học sinh tạm nghỉ học 2 tuần