Sơ lược nội dung dự luật ngân sách quốc phòng 883 tỷ USD của Hạ viện Hoa Kỳ cho năm 2025

Ủy ban Quân vụ Hạ viện đang đề ra một dự luật trị giá 883.7 tỷ USD cho chính sách quốc phòng năm tài khóa 2025, gọi là NDAA.