Sóng não của bệnh nhân sắp chết đột nhiên hoạt động, hồi tưởng về cuộc sống