South Carolina trở thành tiểu bang thứ 29 cho phép mang súng mà không cần giấy phép

Một người ủng hộ quyền sở hữu súng cho biết ngày càng nhiều cơ quan lập pháp đang gửi thông điệp tới chính phủ liên bang bằng cách mở rộng các biện pháp bảo vệ của Tu chính án thứ Hai.