Sri Lanka chọn công ty Trung Quốc để phát triển cảng container mới