Sri Lanka ngừng bán nhiên liệu cho xe cá nhân, đóng cửa trường học