Sự độc lập về chất bán dẫn và sự thất bại trong các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ