Sử gia: ‘Thật phi lý’ khi Bắc Kinh so sánh yêu sách của họ về Đài Loan với sự hợp nhất Hawaii vào Hoa Kỳ