Sự giao thoa đáng lo ngại giữa chủ nghĩa Antifa, BLM và các giáo viên trường công lập