Sự hiện diện quân sự của NATO và Nga tại Địa Trung Hải đang ở cấp độ Chiến Tranh Lạnh