Sự lây lan khủng hoảng tài chính từ Trung Quốc: Ý nghĩa đối với thế giới