Sự rối loạn chuỗi cung ứng buộc ngành sản xuất thời trang rút khỏi thị trường Á Châu