Yêu cầu chích ngừa vaccine của ông Biden sẽ kích hoạt sự hỗn loạn chuỗi cung ứng trong kỳ nghỉ lễ