Sự thiện lương được bảo tồn theo thời gian, giúp vượt qua thời khắc nguy hiểm