Sức khỏe sinh viên Trung Quốc đáng lo ngại, tỷ lệ trầm cảm lên đến 21.48%