Báo cáo khoa học: Vaccine COVID có mối liên hệ nhân quả với tăng tỷ lệ tử vong, dẫn đến 17 triệu cái chết

Dữ liệu cho thấy vaccine COVID-19 không cứu được mạng sống mà thay vào đó, đã khiến 17 triệu người tử vong và làm tăng tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở 17 quốc gia.

Một báo cáo khoa học mới thách thức quan điểm cho rằng vaccine COVID-19 giúp ngăn ngừa tử vong, sau khi các nhà nghiên cứu đánh giá tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở 17 quốc gia và nhận thấy vaccine không có bất kỳ tác dụng có lợi nào trong việc giảm tỷ lệ tử vong. Thay vào đó, họ phát hiện thấy tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân đạt mức cao nhất chưa từng có ở mỗi quốc gia — đặc biệt là ở những người lớn tuổi khi vaccine ngừa COVID-19 được khai triển — trùng với thời điểm liều bổ sung thứ ba và thứ tư ra mắt.

Báo cáo được xuất bản vào ngày 17/09 bởi Correlation Research in the Public Interest (Mối Tương Quan – Nghiên Cứu Vì Lợi ích Cộng Đồng), (chưa được bình duyệt), đã định lượng tỷ lệ tử vong do chích vaccine (vDFR) ở mọi lứa tuổi — là tỷ lệ số ca tử vong do vaccine được suy ra so với liều vaccine được chích cho một nhóm dân số nhất định. Sau khi phân tích dữ liệu về tỷ lệ tử vong, các nhà nghiên cứu đã tính toán ra con số tương đương với 17 triệu ca tử vong liên quan đến vaccine COVID-19 trên toàn thế giới từ 13.25 tỷ mũi chích ngừa tính đến ngày 02/09/2023.

Các tác giả cho biết, “Điều này sẽ tương ứng với một sự kiện hàng loạt gây ra bởi thầy thuốc đã giết chết (0.213 ± 0.006)% dân số thế giới (1 người chết trên 470 người sống, trong vòng chưa đầy 3 năm) và không ngăn chặn được bất kỳ trường hợp tử vong nào có thể đo lường được.” Nguy cơ tử vong tổng thể do vaccine COVID-19 gây ra cao hơn 1,000 lần so với báo cáo trước đây trong dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng, theo dõi tác dụng phụ và thống kê nguyên nhân tử vong thu được từ giấy chứng tử.

Tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân là tỷ lệ qua đời do mọi nguyên nhân cho một quần thể trong một khoảng thời gian cụ thể. Đây là dữ liệu đáng tin cậy nhất để phát hiện và mô tả đặc điểm dịch tễ học các sự kiện dẫn đến tử vong, và đo lường tác động ở cấp độ dân số của bất kỳ sự gia tăng hoặc sụt giảm nào về số ca tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào.

Stephanie Seneff, nhà khoa học nghiên cứu cao cấp tại Viện Công nghệ Massachusetts – MIT, nói với The Epoch Times trong một email rằng, “Tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân là một đặc điểm hữu ích trong các phân tích y tế thống kê vì không có sự mơ hồ về việc ai đó đã tử vong hay chưa.”

“Điều hết sức đáng lo ngại là các tác giả này đã phát hiện ra một xu hướng nhất quán giữa 17 quốc gia cho thấy sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân trùng với thời điểm khai triển rộng rãi vaccine COVID. Ước tính của các nhà khoa học rằng cứ 800 mũi chích ngừa thì có một trường hợp tử vong trên toàn cầu là đáng báo động.”

Bà Seneff cho biết các nghiên cứu của bản thân về những cơ chế tiềm ẩn gây tổn thương của vaccine đã khiến bà tin rằng rất có lý khi cho rằng những mũi chích ngừa này là “vô cùng độc hại” và lẽ ra không nên được các cơ quan quản lý chấp thuận.

Những phát hiện chính

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân bằng cách sử dụng dữ liệu từ Bộ Dữ Liệu Tử Vong Thế Giới của 17 quốc gia vùng xích đạo và Nam bán cầu, bao gồm Argentina, Úc, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Malaysia, New Zealand, Paraguay, Peru, Philippines, Singapore, Nam Phi, Suriname, Thái Lan và Uruguay. Các quốc gia xích đạo không có mùa hè và mùa đông, do đó không có sự thay đổi theo mùa trong mô hình tử vong do mọi nguyên nhân.

Các quốc gia này chiếm 9.1% dân số toàn cầu và 10.3% số mũi chích ngừa COVID-19 trên toàn thế giới — với tỷ lệ chích ngừa là 1.91 mũi cho mỗi người ở mọi lứa tuổi — và bao gồm gần như mọi nhà sản xuất và sản phẩm vaccine ngừa COVID-19 trên khắp bốn châu lục.

Những phát hiện chính từ báo cáo dài 180 trang bao gồm:

  • Ở tất cả các quốc gia được đưa vào phân tích, tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân đều tăng lên khi khai triển chích vaccine COVID-19.
  • Chín trong số 17 quốc gia không có tỷ lệ tử vong vượt mức so với dự báo sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố về đại dịch vào ngày 11/03/2020, cho đến khi bắt đầu chiến dịch chích ngừa COVID-19 thì ngược lại.
  • Đỉnh điểm chưa từng có về tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân quan sát thấy vào tháng 01/2022 và tháng 02/2022, vào mùa hè ở các quốc gia Nam bán cầu, trùng với hoặc sau khi khai triển chích ngừa ở 15 trong số 17 quốc gia được nghiên cứu.
  • Tử vong do mọi nguyên nhân vượt mức dự báo xảy ra trong khoảng thời gian chích ngừa bắt đầu từ tháng 01/2021, là 1.74 triệu ca tử vong, hay 1 ca tử vong trên 800 mũi chích ngừa, ở 17 quốc gia được nghiên cứu.
  • vDFR tăng theo cấp số nhân theo độ tuổi, đạt gần 5% ở những người từ 90 tuổi trở lên được chích liều vaccine thứ tư.

Tiến sĩ vật lý Denis Rancourt, đồng giám đốc của Correlation Research in the Public Interest (Mối Tương Quan – Nghiên Cứu Vì Lợi ích Cộng Đồng), nói với The Epoch Times trong một email, “Không có bằng chứng nào trong dữ liệu cứng về tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân cho thấy việc khai triển vaccine COVID-19 là có lợi. Không có mạng sống nào được cứu. Ngược lại, bằng chứng có thể được hiểu ở khía cạnh việc họ tiếp xúc với một chất độc hại. Nguy cơ tử vong sau mỗi lần chích ngừa tăng theo cấp số nhân theo độ tuổi. Chính sách ưu tiên chích ngừa cho người lớn tuổi phải chấm dứt ngay lập tức.”

Đỉnh điểm về tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân trùng với thời điểm chích liều bổ sung

Sử dụng dữ liệu về tỷ lệ tử vong và chích ngừa theo độ tuổi và số liều từ hai nước Chile và Peru, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân đạt đỉnh từ tháng 07/2021 đến tháng 08/2021, từ tháng 01/2022 đến tháng 02/2022 và từ tháng 07/2022 đến tháng 08/2022 ở các nhóm người cao niên. Sự gia tăng tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân quan sát thấy vào tháng 01/2022 và tháng 02/2022 ở cả hai quốc gia trùng khớp với thời điểm khai triển nhanh chóng liều vaccine COVID-19 thứ tư ở Chile và liều thứ ba ở Peru.

Các nhà nghiên cứu cho biết, không có khả năng việc tăng tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân trùng khớp với thời điểm khai triển và sử dụng lâu dài vaccine ngừa COVID-19 ở tất cả 17 quốc gia, là do bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài vaccine.

Ở Chile và Peru, vDFR tăng cấp số nhân theo độ tuổi và đáng kể nhất ở các liều bổ sung gần đây, dẫn đến đối với người trên 90 tuổi thì cứ 20 lần chích vaccine sẽ có một người tử vong. Mô hình này tương tự với dữ liệu mà các nhà nghiên cứu đã thu thập ở Úc.

Các nhà nghiên cứu viết, “Sự trùng khớp giữa nhiều đỉnh điểm trong ACM (tại 17 quốc gia, trên 4 châu lục, ở tất cả các nhóm lớn tuổi, ở các thời điểm khác nhau) và việc khai triển nhanh chóng mũi chích ngừa bổ sung, cho phép đưa ra kết luận vững chắc về mối quan hệ nhân quả và định lượng chính xác độc tính của vaccine COVID-19.”

Kết quả ở các quốc gia khác cũng phản ánh những gì quan sát thấy ở Chile và Peru, trong trường hợp có sẵn dữ liệu về tỷ lệ tử vong theo độ tuổi và liều chích ngừa cụ thể theo độ tuổi. Tại 15 quốc gia có đủ dữ liệu về tỷ lệ tử vong, tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở mọi lứa tuổi tăng chưa từng có trong hoặc gần tháng 01/2022 và tháng 02/2022, trùng khớp hoặc ngay trước khi khai triển nhanh chóng ba hoặc bốn liều chích ngừa bổ sung, tùy thuộc vào quốc gia và việc tiếp tục chích vaccine không phải liều bổ sung.

Không có bằng chứng cho thấy vaccine cải thiện tỷ lệ tử vong

Các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện trên là có tính thuyết phục và các mối liên hệ quan sát được là rất nhiều và có hệ thống. Họ không thể tìm thấy một ví dụ phản bác nào chứng tỏ vaccine ngừa COVID-19 đã cải thiện tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân.

Các nhà nghiên cứu kết luận, “Nếu vaccine ngăn ngừa sự lây truyền, nhiễm trùng hoặc bệnh nghiêm trọng thì tỷ lệ tử vong sau khi khai triển vaccine sẽ giảm chứ không phải tăng như được quan sát thấy ở mọi nhóm người cao niên phải chích ngừa nhanh chóng. Và, tỷ lệ tử vong không chỉ đơn thuần tăng khi khai triển vaccine, mà tỷ lệ tử vong vượt mức dự báo cũng không xảy ra lúc trước khi khai triển vaccine, như chúng tôi đã dẫn chứng ở đây, tại chín quốc gia trên ba lục địa.”

Theo báo cáo, dữ liệu từ nhiều quốc gia như Ấn Độ, Úc, Canada, Israel và Hoa Kỳ cho thấy một hiện tượng tương tự — đỉnh điểm bất thường của tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân trùng với thời điểm khai triển liều vaccine bổ sung. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ tử vong cao nhất ở nhóm tuổi từ 25 đến 64 tại 21 tiểu bang, trùng hợp với thời điểm chích vaccine nhanh chóng trong các chiến dịch “công bằng vaccine” do cơ quan quản lý đưa ra. Các nhà nghiên cứu ước tính Hoa Kỳ đã có khoảng 160,000 ca tử vong vượt mức trong khoảng thời gian chích ngừa hơn 60 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

Điểm hạn chế có thể của nghiên cứu

Điểm lưu ý quan trọng là bài báo cáo khoa học vẫn chưa được bình duyệt. Các bài viết sau khi được chấp thuận thông qua bình duyệt thường phải chỉnh sửa trước khi xuất bản, do đó có khả năng phải sửa đổi thêm. Bình duyệt là một quá trình đánh giá các bài nộp lên một tập san học thuật, trong đó một hội đồng chuyên gia áp dụng các tiêu chí nghiêm ngặt để xác nhận kết quả trước khi được chấp thuận xuất bản.

Đại Hải biên dịch

Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times

Megan Redshaw
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Cô Megan Redshaw là một luật sư và nhà báo điều tra có nền tảng về khoa học chính trị. Cô cũng là người áp dụng liệu pháp tự nhiên truyền thống với các chứng chỉ bổ sung về khoa học dinh dưỡng và thể dục.
Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn