Suy ngẫm về Lễ Tạ Ơn: ‘Thuyết phê phán’ làm mai một lòng biết ơn của chúng ta

Cảm giác tích cực về lòng biết ơn đang biến mất trước nỗi ám ảnh mạnh mẽ về trí thức với cái mà các học giả Marxist gọi là “Thuyết phê phán.”