Tác phẩm ‘Brandenburg Concertos’ của nhà soạn nhạc Bach: Không chỉ là một bản nhạc cổ điển mùa lễ hội