Tài liệu bí mật Quốc phòng Trung Cộng tiết lộ tin tình báo mới về trang bị quân sự “Quân Dân dung hợp”