Tài nguyên mầm là một ‘quân cờ’ trong chiến lược vượt qua phương Tây của Trung Quốc