Tại sao EU và Nhật Bản hợp tác để đối phó ĐCSTQ trong cuộc chiến năng lượng sạch?