Công nghệ đột phá về tấm pin mặt trời giúp kiềm chế sự lũng đoạn của Trung quốc