Một cách để bảo vệ các khoản đầu tư của quý vị khỏi những biến động trên thị trường là đầu tư vào trái phiếu chính phủ.

Các công cụ tài chính này – còn được gọi là trái phiếu kho bạc trực tiếp hoặc chứng khoán Kho bạc — có thể giúp ổn định tiền đầu tư của quý vị và cân bằng danh mục đầu tư của quý vị vì chúng được hỗ trợ bởi tín nhiệm của chính phủ Hoa Kỳ. Có một số loại trái phiếu chính phủ để lựa chọn, cho phép quý vị chọn loại phù hợp với nhu cầu của mình.

Các loại trái phiếu chính phủ

Trước khi mua bất kỳ trái phiếu chính phủ nào, quý vị cần xem xét những gì quý vị  muốn làm với danh mục đầu tư của mình. Nhiều loại trái phiếu chính phủ cung cấp cho quý vị sự linh hoạt đáng kể về thời gian đáo hạn. Tất cả trái phiếu chính phủ đều cung cấp lãi suất thấp hơn trái phiếu công ty, nhưng lợi nhuận hầu như được bảo đảm, mặc dù nhỏ hơn. 

Chính phủ cung cấp bảy loại đầu tư chính với tỷ suất sinh lợi cố định. Chúng hầu như không có rủi ro vỡ nợ, có nghĩa là quý vị gần như được bảo đảm không bị mất tiền khi đầu tư vào chúng. Chúng bao gồm:

  • Trái phiếu Kho bạc (Treasury Bonds) được gọi là trái phiếu T (T-Bonds) sẽ đáo hạn sau 20 hoặc 30 năm. Các khoản thanh toán lãi suất được trả 6 tháng một lần với lãi suất cố định tại thời điểm mua. Lãi suất trái phiếu T cao hơn lãi suất tín phiếu kho bạc-trung hạn (Treasury Notes) hoặc kỳ phiếu kho bạc- ngắn hạn (Treasury Bills), yếu tố này có thể khiến chúng trở thành trái phiếu chính phủ tốt nhất để mua. Khi đáo hạn, mệnh giá của trái phiếu được thanh toán cho người sở hữu.
  • Tín phiếu Kho bạc-trung hạn (Treasury Notes) Tín phiếu T (T-Notes) — có thể được mua sẽ đáo hạn ở bất kỳ thời điểm nào từ hai đến mười năm (hai, ba, năm, bảy, và mười năm). Lãi suất thấp hơn trái phiếu T và chúng cũng trả hai lần một năm. Khi đáo hạn, các tín phiếu T trả theo mệnh giá.
  • Kỳ phiếu Kho bạc-ngắn hạn (Treasury Bills)Kỳ phiếu T của Chính phủ (Government T-Bills)có tỷ lệ đáo hạn ngắn nhất, từ bốn tuần đến một năm (4, 8, 13, 26 và 52 tuần). Không được trả lãi vì kỳ hạn ngắn, nhưng chúng được bán với giá chiết khấu (nhỏ hơn mệnh giá).
  • Chứng khoán Kho bạc được Bảo vệ khỏi Lạm phát (TIPS). Trái phiếu do chính phủ phát hành này có kỳ hạn 5, 10, và 30 năm. Investopedia nói rằng những trái phiếu này trả trái tức sáu tháng dựa trên tỷ lệ lạm phát hiện tại. Khi đáo hạn, chủ sở hữu nhận được số tiền gốc lớn hơn hoặc số tiền gốc đã điều chỉnh.
  • Tín phiếu lãi suất thả nổi-trung hạn (FRNs). Các tín phiếu này sẽ đáo hạn sau hai năm. Lãi suất được trả hàng quý, dựa trên kỳ phiếu Kho bạc kỳ hạn 13 tuần. BusinessInsider cho biết những trái phiếu này có nguy cơ cho lãi suất giảm, nhưng chủ sở hữu sẽ nhận được tiền gốc khi đáo hạn.
  • Trái phiếu tiết kiệm loại I. Trái phiếu được mua bằng mệnh giá và được hưởng lãi hàng tháng trong thời hạn lên đến 30 năm. Lãi suất sẽ bảo vệ trái phiếu khỏi lạm phát. Quý vị có thể bán chúng bất cứ lúc nào.
  • Trái phiếu tiết kiệm loại EE. Các trái phiếu này cũng được bán theo mệnh giá và hưởng lãi suất theo lãi suất thị trường trong thời hạn lên đến 30 năm. Quý vị có thể bán những trái phiếu này bất cứ lúc nào.
Tại sao quý vị nên thêm trái phiếu chính phủ vào danh mục đầu tư của mình
Quang cảnh bên ngoài của tòa nhà Bộ Tài chính Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 27/03/2020. (Ảnh: Olivier Douliery/AFP/Getty Images)

Cách mua trái phiếu chính phủ

Khi quý vị đã sẵn sàng mua trái phiếu chính phủ, quý vị có thể mua chúng trực tiếp từ chính phủ. Chính phủ bán trái phiếu của mình tại các cuộc đấu giá được tổ chức quanh năm nhưng chỉ vào một số thời điểm nhất định đối với các loại trái phiếu khác nhau. Số tiền tối thiểu cần thiết là 25 USD cho trái phiếu tiết kiệm, nhưng giá thầu bắt đầu ở mức 100 USD và tăng theo bước giá 100 USD.

Quý vị có thể mua trái phiếu chính phủ tại các cuộc đấu giá được tiến hành trên trang web của chính phủ – TreasuryDirect. Tín phiếu T-note được bán hàng tháng, Kỳ phiếuT-bills được bán hàng tuần, còn Trái phiếu T chỉ được bán trong các cuộc đấu giá 4 lần mỗi năm – vào thứ Tư đầu tiên của tháng Hai, tháng Năm, tháng Tám, và tháng Mười Một.

BusinessInsider tiết lộ rằng việc mua đấu giá trên trang web của chính phủ có thể được thực hiện theo hai cách. Quý vị có thể đặt giá thầu không cạnh tranh hoặc cạnh tranh. Đặt giá thầu không cạnh tranh bảo đảm giá thầu của quý vị sẽ được chấp nhận, nhưng quý vị sẽ phải chấp nhận mức lãi suất đưa ra. Nếu quý vị chọn đặt giá thầu cạnh tranh, quý vị chỉ định lãi suất quý vị muốn – nhưng lãi suất của quý vị sẽ chỉ được chấp nhận nếu bằng hoặc thấp hơn mức lãi suất do cuộc đấu giá đặt xác định trước.

Trái phiếu cũng có thể được mua thông qua các ngân hàng hoặc các nhà môi giới – được gọi là thị trường thứ cấp. Khi mua từ những nguồn này, quý vị có thể sẽ phải trả một khoản phí để họ thực hiện giao dịch cho quý vị  – có nghĩa là quý vị sẽ phải trả nhiều hơn so với việc quý vị mua trực tiếp từ chính phủ.

Nhiều công ty môi giới khác nhau cũng cung cấp cho quý vị  quyền truy cập để mua trái phiếu. Investopedia nói rằng quý vị cũng có thể mua chúng dưới dạng tài khoản thị trường tiền tệ hoặc ETF và chúng thường được bán miễn phí.

Tại sao quý vị nên thêm trái phiếu chính phủ vào danh mục đầu tư của mình
Tòa nhà Bộ Ngân khố ở Hoa Thịnh Đốn hôm 22/07/2019. (Ảnh: Alastair Pike/AFP/Getty Images)

Cách bán trái phiếu của quý vị

Việc bán trái phiếu yêu cầu quý vị phải chuyển chúng đến ngân hàng hoặc nhà môi giới của mình trước — nếu trái phiếu đó được giữ bởi nền tảng trực tuyến TreasuryDirect (hãy sử dụng Biểu mẫu Yêu cầu Chuyển khoản). Sau đó, họ sẽ bán cho quý vị.

Mặc dù trái phiếu có thể được bán bất cứ lúc nào sau 45 ngày, Zacks (tổ chức nghiên cứu đầu tư) nói rằng có thể phải trả một số khoản phí để làm như vậy. Khi được giữ bởi TreasuryDirect, tiền trong trái phiếu có thể được tái đầu tư vào trái phiếu mới nếu quý vị chọn làm như vậy.

Khi tổn thất có thể xảy ra

Trái phiếu chính phủ đi kèm với lợi tức được bảo đảm. Tuy nhiên, sự bảo đảm này không có giá trị nếu nó được bán trước ngày đáo hạn. Trong trường hợp đó, quý vị có thể lãi hoặc lỗ – tùy thuộc vào cách quý vị bán nó.

Lãi hay lỗ phụ thuộc vào giá quý vị bán. Tối thiểu, quý vị phải giữ trái phiếu ít nhất 45 ngày trước khi quý vị được phép bán chúng. Sự khác biệt giữa số tiền quý vị mua trái phiếu và số tiền quý vị bán xác định lãi hay lỗ của quý vị .

Quý vị phải trả thuế lợi tức vốn nếu có lợi nhuận thu được từ việc bán trái phiếu chính phủ của quý vị. Quý vị sẽ không phải trả bất kỳ khoản thuế tiểu bang hoặc địa phương nào khi quý vị bán trái phiếu chính phủ.

Bản quyền của The Epoch Times © 2022. Các quan điểm và ý kiến ​​được bày tỏ chỉ là của các tác giả. Những thông tin này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nên được hiểu hoặc hiểu như một khuyến nghị hoặc một lời mời chào. The Epoch Times không đưa ra lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, lập kế hoạch tài chính, lập kế hoạch bất động sản hoặc bất kỳ lời khuyên tài chính cá nhân nào khác. The Epoch Times không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp.

Nhật Thăng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn