Tại sao vàng tăng mạnh trong thời kỳ thị trường biến động, chiến tranh, và khủng hoảng?