Tài xế của cựu TT Trump bác bỏ tuyên bố của nhân chứng chính trong sự kiện ngày 06/01

Nhân viên Mật vụ bác bỏ tuyên bố rằng tổng thống đã cố gắng nắm lấy vô lăng của chiếc xe.