Taliban ám sát phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Afghanistan, kiểm soát thủ phủ tỉnh