Tâm lý người tiêu dùng Hoa Kỳ đạt mức thấp nhất trong hơn một thập niên