Tâm lý người tiêu dùng tăng nhưng lo lắng về lạm phát khiến thái độ mua hàng giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm