Tân Cương đẩy mạnh phong tỏa để đối phó với virus Vũ Hán