Tân thủ tướng của Samoa: Sẽ hủy dự án cảng do Trung Quốc tài trợ