Tân Thủ tướng Trung Quốc nhắc lại chính sách ‘mở cửa’, cộng đồng quốc tế hoài nghi