Ngột ngạt bởi chính trị, Bắc Kinh và Thượng Hải tụt nhiều bậc trong bảng xếp hạng các trung tâm tài chính quốc tế