Tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng chậm lại, tâm lý giảm sút