Xe lửa tốc hành trật đường rầy ở miền nam Pakistan: 30 người thiệt mạng, và hơn 90 người bị thương