Trung Quốc: Lở đất ở Tứ Xuyên khiến ít nhất 19 người thiệt mạng