Tesla và các đối thủ Trung Quốc báo hiệu kết thúc cuộc chiến giá xe điện bằng cam kết mang các giá trị xã hội chủ nghĩa