Thái tử Charles lên ngôi Tân vương, bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị