Thăm dò: Đa số người Mỹ lo sợ lạm phát đang tăng vọt sẽ ảnh hưởng khả năng chi tiêu khi về hưu