Thăm dò ý kiến: 82% người Mỹ có cái nhìn không thiện cảm về Trung Quốc